Powered by Max Banner Ads 

No bullying

В училище погват тормоза

Заповед за въвеждането на “Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище” е подготвена от просветния министър Сергей Игнатов. Новата програма срещу насилието се разпространява вече из образователните инспекторати в страната. Тя е тествана в няколко столични училища и резултатите са положителни. В основата  са разработените от норвежкия психолог Дан Олвеус правила за работа, които се прилагат в цял свят /“Труд“/.

Международна среща

В СОУ „Бачо Киро“ приключи международна работна среща по проект „Достатъчно силни да бъдем любезни“. Гостуващите 22 чуждестранни учители и ученици подробно се запознаха с работата по проекта в СОУ „Бачо Киро“, срещнаха се и разговаряха с кмета инж. Ем. Манолов и посетиха Градски исторически музей. Работната среща приключи със обсъждане и изготвяне на методическо ръководство за борба с агресията, съдържащо практически мерки за превенция, който да бъдат ползвани от педагози и училищни ръководства. Участниците в срещата дадоха висока оценка за работата на екипа по проекта в СОУ „Бачо Киро“, като отчетоха съществения му принос към решаването на този изключително важен проблем в много училища, навсякъде в Европейския съюз.

1 юни – Ден за ненасилие

Днес в СОУ „Бачо Киро“ ще бъде проведен първият Ден за ненасилие. В кабинет № 9 ще бъде подредена изложба с материали от конкурса „Моят принос в борбата с агресията“. Ще бъдат изложени над 15 отличени рисунки и повече от 25 предмета, изработени от учениците от І до VІІІ клас. Авторите на есета по темата ще имат възможност да запознаят всички присъстващи с гледната си точка. След VІ учебен час ще бъде прожектиран филма „Кибертормоз“, а на всички участници ще бъде поднесена като подарък джобното издание на Европейската комисия „Моите права“.

„Моят принос за борба с агресията“

Екипът на проект „Достатъчно силни да бъдем любезни“ обявява конкурс на тема

„Моят принос за борба с агресията“.

Няма ограничение за художествените форми и възраст на участниците.

Крайният срок за участие е 09 май 2012г.

Конкурсните работи се приемат при педагогическите съветници.

Акция „Усмивка“ ІІ

Днес се провежда акция „Усмивка“ ІІ

Работилници за усмивки

Работилниците за усмивки по проект „Достатъчно силни да бъдем любезни“ започнаха своята работа. Следващата седмица очаквайте много усмихнати и позитивни послания.

Включете се и вие …

Он-лайн консултиране

От днес започват обучителните модули за подготовка на он-лайн консултанти на случаи на тормоз и агресия в нашето училище. Обучители ще бъдат педагогическите съветници Н. Неделчев и Т. Маринова. Програмата на модулите ще се предоставя на желаещите, след включване в окончателния списък на участниците. Записване – при учениците от неформална група за борба с агресията „Първи юни“ от Х „а“ клас.

Училищна конференция

В СОУ „Бачо Киро“ се проведе училищния кръг на конференцията „Училището – желана територия на ученика“. Дейностите по проект „Достатъчно силни да бъдем любезни“ бяха представени с презентация на тема „Училищна програма за борба с тормоза и агресията“ пред 24 учители и членове на ръководството. Докладът е класиран за следващия кръг на конференцията.

Работни срещи

Днес от 11 часа се проведе работна среща за планиране и обсъждане между педагогическите съветници и възпитателите на тема: „Въвеждане на политика за дисциплиниране на учениците в СОУ „Бачо Киро“ като резултат от работата по проекта. В 16 часа Н. Неделчев изнесе лекция пред класните ръководители V – ХІІ клас на тема: „Как да се справим с агресията?“.